Newsletter
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną.
Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1

...................................................

Miejscowość, data

Adresat: Spółka Produkcyjno – Handlowa „MIX” S.C.,

    J.T. Ciborska, J.M. Ciborska, I. Ciborski

    ul. Robotnicza 46a

    53 – 608 Wrocław

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Data zamówienia: ......................................................

Data odbioru:       ......................................................

 

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w

stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

� Na rachunek bankowy nr ................................................................................... , którego

   właścicielem jest .......................................................................................

� Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

Imię i Nazwisko Kupującego: ......................................................

Adres Kupującego:            ......................................................

                ......................................................

 

 

......................................................

Data i Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*) – niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl